Uitwerking Cao 2018-2020

16 juni 2020

De gewijzigde afspraken uit de cao RM 2018-2020 worden niet per 1 juli aanstaande gepubliceerd in het Staatsblad. De regelgeving is daarmee nog niet aangepast en dit houdt in dat wijzigingen ten nadele van werknemer nog niet worden doorgevoerd. De afspraken in het voordeel van werknemer gaan wel in per 1 juli aanstaande. Een tweede circulaire volgt zo spoedig mogelijk.

Op 27 maart jongstleden informeerden wij u over de inwerkingtreding en uitwerking van de afspraken uit de cao 2018-2020. Zie bijgaand de link van ons bericht met verwijzing naar de eerdere circulaire van 23 maart jongstleden.

Inmiddels is gebleken dat de publicatie van deze afspraken/wijzigingen in het Staatsblad is vertraagd tot uiterlijk 1 oktober aanstaande. De pikettoeslag, het ouderschapsverlof en de vergoeding van plaatsvervangers gaan wel in per de eerder overeengekomen datum van 1 juli aanstaande. De afbouw van de mobiliteitstoeslag en de afschaffing van de PAS-regeling betreffen verslechteringen en gaan daarom later in. Met betrekking tot de pikettoeslag, adviseren wij u uw uren in de maand juli zelf bij te houden. Deze kunnen dan achteraf in de maand augustus worden geregistreerd in P-direct. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw direct leidinggevende.

Scroll naar boven