Uitvoering thuiswerkvergoeding CAO RM

7 december 2020

Wie hoofdzakelijk heeft thuisgewerkt, waarbij te denken valt aan 50% of meer van de werktijd, heeft recht op de in de CAO geregelde thuiswerkvergoeding van € 363 netto. Voor parttimers is dat bedrag pro rata van hun aanstelling. Dit hebben de Raad voor de rechtspraak en het College van het OM als richtlijn afgesproken, nadat er sprake was van verschillen in de uitvoering van de thuiswerkvergoeding.

Afgelopen weken is er een discussie ontstaan over de uitwerking van de thuiswerkvergoeding die in onze nieuwe cao is afgesproken. In een notitie van CAO-Rijk staat vermeld dat een medewerker – om in aanmerking te komen voor de thuiswerkvergoeding – hoofdzakelijk thuis moet hebben gewerkt. Wanneer er sprake is van hoofdzakelijk thuiswerken, is ter beoordeling aan de werkgevers gelaten. Zowel het OM als diverse gerechten hanteerden verschillende percentages.

Er volgen overigens geen rechten en verplichtingen uit de gehanteerde richtlijnen. De directe rechten en verplichtingen volgen nog altijd uit de bepaling in de CAO-Rijk c.q. CAO RM.

Aan medewerkers die niet voor de thuiswerkvergoeding in aanmerking komen, kan een bewuste beloning worden toegekend. De NVvR is ervan op de hoogte dat sommige gerechten op deze wijze bijvoorbeeld griffiemedewerkers, die op hun post moesten blijven, een blijk van waardering hebben gegeven voor extra inspanningen in verband met corona. De beloningsregels voor met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren kennen een dergelijke regeling niet, maar de NVvR kan zich voorstellen dat hieraan lokaal een mouw wordt gepast.

In individuele gevallen kan de parketleiding dan wel het bestuur hierover een besluit nemen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven