Uitkomst discussie ledenraad inzake wettelijke ontslagleeftijd

10 januari 2019

Eind 2017 heeft de NVvR haar leden geraadpleegd over het aanpassen van de wettelijke ontslagleeftijd, die thans ligt op 70 jaar. Over de uitkomst van de enquête “Doorwerken ná je 70ste?” bent u via website en nieuwsbrief geïnformeerd. Na nadere analyse van de resultaten heeft de Commissie Rechtspositie het bestuur geadviseerd om voor te stellen de leeftijdsgrens voor plaatsvervangers (zowel bij ZM als OM) op te hogen naar 75 jaar.

Dit voorstel is door het bestuur met positief advies voorgelegd aan de ledenraad van 10 december jl. Ter vergadering werden door verschillende secties overwegende bezwaren tegen het ingebrachte voorstel naar voren gebracht en werd uiteindelijk een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het handhaven van de status quo. Een meerderheid voor het door het bestuur gesteunde voorstel kon daarna niet verwacht worden, waarna het bestuur zijn voorstel heeft ingetrokken.

Scroll naar boven