Uitbreiding ouderschapsverlof voor de sector rechterlijke macht

7 juli 2022

Goed nieuws voor aanstaande ouders: de mogelijkheden om betaald ouderschapsverlof op te nemen worden verruimd voor de leden van de sector Rechterlijke macht. Vanaf 2 augustus 2022 wordt de eerste 9 weken 100% van het loon doorbetaald wanneer dit verlof wordt opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind. Er wordt 75% van het loon doorbetaald over de resterende weken tot een maximum van 13 weken. Deze uitbreiding geldt voor beide ouders. De NVvR is blij dat hiermee ruimte gegeven wordt aan ouders die werkzaam zijn in onze sector en dat de sector hiermee aantrekkelijker wordt gemaakt.

Tijdens een ingelaste ledenraadvergadering heeft de NVvR unaniem ingestemd met het voorstel van het departement om de regeling uit te breiden. Deze afspraak volgt uit de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO), die per 2 augustus ingaat. Echter, de WBO geeft alleen recht op een tegemoetkoming gedurende 9 weken ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon, uit te keren door het UWV en eveneens onder de voorwaarde dat dit verlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar. De gemaakte afspraak voor de sector RM is daarmee veel ruimer.

Meer informatie over deze regeling kunt u ontvangen via uw personeelsafdeling.

Lees hier de circulaire over Betaald ouderschapsverlof van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Scroll naar boven