Tweede Kamer betrekt WeCo-advies bij debat over zittingscapaciteit rechtbanken

27 februari 2020

Deze week is een verslag verschenen van een Tweede Kamer-debat over een wetsvoorstel voor het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand, bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit. Tijdens het debat is uitgebreid verwezen naar een advies van de WeCo van de NVvR.

In het debat ging het over de inzet van rechters van een ander gerecht als rechter-plaatsvervanger (interne oplossing van het gerecht zelf) of het verplaatsen van de behandeling van zaken naar een ander gerecht met inzet van de capaciteit van dat andere gerecht.

In het verslag van de Tweede Kamer wordt de WeCo-reactie op het wetsvoorstel uitvoerig aangehaald. Met name het punt over de financiering trok de aandacht: “de inzet van rechter-plaatsvervangers van een ander gerecht is echter financieel onaantrekkelijk voor het gerecht dat rechters uitleent. Het gerecht dat gebruik maakt van rechter-plaatsvervangers, ontvangt namelijk de financiering, het gerecht dat uitleent niet. Dat probleem wordt met dit wetsvoorstel vooralsnog niet opgelost, waardoor de gerechten in feite niet in staat worden gesteld een tijdelijk capaciteitsprobleem via de inzet van rechter-plaatsvervangers te regelen, terwijl hieraan kennelijk wel de voorkeur wordt gegeven”. De Kamer vraag de minister dit punt nader uit te zoeken.

De WeCo heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) geadviseerd de inzet van rechter-plaatsvervangers (financieel) te faciliteren, waardoor het in praktijk makkelijker wordt met rechters te schuiven en waardoor het besproken wetsvoorstel in feite overbodig wordt. 

Lees hier het hele WeCo-advies.

Scroll naar boven