Tussenstand herziening procedure bestuursbenoemingen in de rechtspraak

30 januari 2020

De benoemingsprocedure van bestuurders in de rechtspraak wordt herzien. De NVvR zit aan tafel om vanuit het perspectief van de rechterlijke macht input te leveren. De vereniging benadrukt in deze overleggen met name het belang van meer invloed van de “peers” bij deze benoemingen. Ook wordt gezocht naar manieren om de benoemingen zo aan te passen dat het bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen tussen de werkvloer en het bestuur. De NVvR is benieuwd naar uw gedachten hierover.
 

Op dit moment wordt er binnen de rechtspraak gekeken naar de wijze waarop de gerechtsbestuurders en de leden van de Raad voor de rechtspraak worden benoemd en hoe dit kan worden verbeterd. Ook de NVvR heeft haar visie meegegeven en spreekt namens de leden van de rechterlijke macht mee over de benodigde veranderingen. De NVvR vindt dat de procedure moet bijdragen aan het vertrouwen dat de werkvloer in de bestuurders heeft. Bij de benoeming van de bestuurders van rechters vindt de NVvR belangrijk de betrokkenheid van rechters essentieel. Dat is in overeenstemming met Europese normen. Daarbij gaat het voor de NVvR om rechters in een rechterlijke rol en niet om bestuurders die daarnaast ook nog rechtspreken. Ook wordt gezocht naar een dusdanige aanpassing van de benoemingen dat deze bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen tussen de werkvloer en het bestuur. De NVvR hoort graag wat u van deze uitgangspunten vindt en of u verdere suggesties heeft om de benoeming van bestuurders van gerechten en van de Raad voor de Rechtspraak zo in te richten dat rechters zich duurzaam in hun bestuurders herkennen en zich met hen verbonden kunnen voelen.

Binnenkort wordt opnieuw vergaderd over dit onderwerp. De leden die de NVvR deelnemen aan dit overleg zijn benieuwd naar uw visie op de benoemingsprocedures. Suggesties of vragen zijn van harte welkom bij het verenigingsbureau, via Irene Lommers: i.lommers@rechtspraak.nl

 

Scroll naar boven