Tussenbericht cao-onderhandelingen

10 januari 2019

Na een korte onderbreking in verband met de feestdagen, zijn de cao-onderhandelingen op 7 januari jl. hervat. Gelet op het noodzakelijke vertrouwelijke karakter van de gesprekken, kunnen wij op dit moment niet met meer informatie naar buiten treden. Vanzelfsprekend strijdt de NVvR nog steeds voor een serieuze loonontwikkeling en het stevig aanpakken van belangrijke thema’s die invloed hebben op de uitoefening van het werk van onze leden.

Wij informeren u zodra de onderhandelingen dit toelaten.

Scroll naar boven