Tijn van Osch nieuwe voorzitter Commissie Internationaal

16 juli 2021

Het bestuur van de NVvR is verheugd met de aanstelling van Tijn van Osch als nieuwe voorzitter van de Commissie Internationaal. Tijn, raadsheer in het hof Arnhem-Leeuwarden, is al jaren lid van de commissie. Hij volgt Angela Kaptein op die na vele jaren afscheid heeft genomen. De vereniging is erkentelijk voor het werk dat Angela de laatste jaren heeft verzet. De NVvR ziet de samenwerking met Tijn met vertrouwen tegemoet.

De Commissie Internationaal onderhoudt namens de vereniging onder andere contacten met internationale zusterverenigingen en overkoepelende overlegorganen als de European Association of Judges (EAJ) en de International Association of Judges (IAJ). Ook houdt de commissie, samen met of in opdracht van het bestuur, actuele dossiers in de gaten, zoals de ontwikkeling van de rechtsstaat in landen als Polen, Hongarije en Turkije. Meer informatie bij Miek Smilde.

Scroll naar boven