“Tijd voor vers bloed”, Henk van den Heuvel, oud-bestuurslid, blikt terug op vier jaar NVvR

24 april 2018

Henk van den Heuvel is senior raadsheer/teamvoorzitter bij het Hof Den Haag. Vorige week nam hij afscheid als bestuurslid van de NVvR. Van den Heuvel maakte vier jaar deel uit van het bestuur. Hoe kijkt hij daar op terug?


Hoe heb je de NVvR zien veranderen in de tijd dat je bestuurslid was?
Deze vier jaar zijn voorbij gevlogen. Geen jaar is hetzelfde geweest. We hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat voor onze kiezen gekregen. Een subsidiekorting was aanleiding voor een reorganisatie van het bureau en het bestuur. Een voordeel hiervan waren de korte lijnen, waardoor je snel kunt handelen. Bij tegenslagen merk je dat de NVvR een sterke organisatie is en stevig in haar schoenen staat. Ik ben trots op wat we als bestuur en bureau in mijn bestuursperiode hebben bereikt. Mooi is dat de vereniging al enige tijd groeit in het aantal leden. Het is belangrijk dat we beroepsverenging en vakbond zijn en blijven.

Wat mis je straks het meest aan het werk als bestuurslid?
De helikopterview, je hangt als bestuurslid ver boven je eigen werk. Je kijkt niet alleen op deze manier naar je eigen organisatie, maar ook naar andere organisaties in de rechtspraak zoals het Openbaar Ministerie. Je bent ook veel nauwer betrokken bij het werk van de Raad voor de rechtspraak, departementen en de politiek. Maar ik zal het vooral ook missen om over verschillende onderwerpen strategisch te kunnen meedenken. Ik ben nu een week “gewoon” lid en ik merk nu al dat ik minder betrokken ben bij belangrijke ontwikkelingen, zoals bij KEI. Ik blijf natuurlijk lid en ga zeker de bijeenkomsten die het bureau organiseert bezoeken.

Wat is het bijzonderste voorval uit je bestuurstijd?
Het moment dat ik namens de vereniging als bestuurder in de zittingszaal zat bij de behandeling van ons beroepschrift tegen de subsidiekorting. Het was bijzonder om zelf weer eens in de zittingszaal te zitten en het juridisch inhoudelijke werk over te laten aan onze advocaat. Maar ik ben ook trots op wat er bereikt is in het dossier hogere bestuursrechtspraak. Als portefeuillehouder was ik daar nauw bij betrokken. Ik denk dat we als verenging in nauwe samenwerking met de direct betrokken rechtscolleges een goed resultaat hebben bereikt nu het voorstel van tafel is.

Welke dossiers verdienen de komende jaren de aandacht van de NVvR?
Ik denk dat de verenging zich moet focussen op een paar grote belangrijke thema’s zoals de positie van de magistraat in de samenleving, de moderne rol van de rechter en officier van justitie en de internationale ontwikkelingen rondom de “rule of law”. Maar ook thema’s als digitalisering en huisvesting zijn van belang. We moeten hierbij niet alleen kritisch zijn, maar juist ook samenwerken met de verschillende partijen. Je bent efficiĆ«nter als je de krachten bundelt. We staan met zijn allen voor dezelfde goede Rechtspraak.

Waarom moeten rechters en officieren lid worden van de NVvR?
Naast het feit dat het gewoon heel verstandig is om lid te zijn van een beroepsvereniging, is dit de plek waar officieren en rechters samenkomen en van elkaar kunnen leren. OM en ZM ontmoeten elkaar anders alleen in de zittingszaal. De NVvR heeft verenigen en verbinden hoog op de agenda staan. Door aan te haken bij bijeenkomsten zoals het jaarcongres, wat dit jaar haar rentree maakt, kom je makkelijk in contact met collega’s. Wat ik wel mis tijdens deze bijeenkomsten zijn de “jongeren”. Als ik een oproep mag doen? Kom allemaal op 4 oktober naar het jaarcongres. Trek je collega’s even achter de dossiers vandaan en sluit samen aan. Ook als ze nog geen lid zijn, zijn ze welkom.

Wat wens je de vereniging toe?
Het zou goed zijn als  de vereniging nog zichtbaarder is in grote dossiers en bij de belangrijke overleggen . We moeten worden gezien als “natuurlijke” gesprekspartner; proactief en op belangrijke momenten in de media. De nieuwe bestuursleden wil ik nog meegeven: blijf in de grote lijnen denken en niet in de details. Voor rechters is dat lastig, wij denken graag in de details. Ik ben samen met Geert (directeur NVvR) nog bezig met een herpositioneringsonderzoek in het kader van het nieuw te maken meerjarenplan. We halen hierbij van “buiten” naar “binnen” feedback op binnen ons netwerk, omdat we denken dat we hiermee met onze activiteiten beter kunnen aansluiten op wat er werkelijk toe doet!

Scroll naar boven