Themaweek internationale samenwerking van de Raad voor de rechtspraak

7 oktober 2021

De pandemie dwong de Rechtspraak vorig jaar heel snel over te stappen van de rechtszaal naar online zittingen. Dat gebeurde niet alleen hier; heel Europa maakte hetzelfde mee. Hoe is dit verlopen in andere landen? Hoe hebben ze daar het online zitten ingericht en wat kunnen wij daarvan leren? Daarover gaat dit jaar de Themaweek Internationale Samenwerking, die de Raad voor de rechtspraak jaarlijks organiseert. Het programma is verspreid over 3 dagen in de week van 8 tot 11 november en benadert het thema vanuit technisch, vakinhoudelijk en maatschappelijk perspectief.

Programma

Maandag 8 november / 10.30 – 12.00 uur :

Best practices op het gebied van online zittingen

Sessie over de technische inrichting van online zittingen in andere landen, variërend van een online videoplatform tot een virtuele rechtszaal. De moderator van deze sessie is Erik Boerma, senior rechter en Portefeuillehouder Familie en Toezicht bij IVO Rechtspraak.

Dinsdag 9 november / 9.30 – 11.00 uur :

Regie voeren tijdens online zittingen

Tijdens deze sessie – geleid door Eveline de Greeve – bespreken rechters uit verschillende landen wat regievoeren tijdens online zittingen inhoudt binnen hun rechtsgebied en gaan dieper in op vragen als: kan een schikking bereikt worden tijdens een online zitting? En hoe kan de rechter zorgen voor de veiligheid van deelnemende partijen?

Donderdag 11 november / 15.30 – 17.00 uur:

Biedt online rechtspreken, ondanks de afstand, een kans om dichterbij de burger te komen?

De Nederlandse Rechtspraak verkent momenteel de mogelijkheden van toegang tot de rechter op afstand maar andere landen en branches hebben hiermee al langer ervaring. Wat zijn hun bevindingen? En wat te denken van onderzoek dat is gedaan naar de ervaring van betrokken partijen over online zitten? Wat zegt de rechter en wat zegt de rechtzoekende? De moderator van deze sessie is Pieter van Riemsdijk, senior rechter en Portefeuillehouder digitalisering strafrechtspraak bij IVO rechtspraak.

Podcast

Voor het programma wordt een podcast opgenomen met Bart Krans (hoogleraar Universiteit Leiden) en Anna Nylund (hoogleraar Universiteit Tromsø). Auteurs van het boek “Civiel Courts During Covid-19”. Hierin beschreven zij onder meer hoe verschillende landen binnen en buiten Europa zijn omgegaan met online zittingen. Welke obstakels en verrassende mogelijkheden deden zich voor? En nu ergste crisis voorbij lijkt te zijn, rijst de vraag: wat nemen we mee naar de toekomst?

Aanmelden

Aanmelden voor (alle of een van de) bijeenkomsten is mogelijk via een mail naar internationaal.rvdr@rechtspraak.nl. De bijeenkomsten vinden online plaats.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven