Terugkoppeling gesprek met V&J over nieuwe cao

31 oktober 2017

In onze nieuwsbrief van 9 juni vertelden wij u over de laatste stand van zaken rond een nieuwe cao. Wij hebben hierover een (verkennend) gesprek gevoerd met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij vertellen u graag in het kort wat er is besproken en wat betekent het onderhandelaarsakkoord sector Rijk voor onze cao.

Afspraken cao-traject

Tijdens dit gesprek zijn er onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van het overleg, de vergaderfrequentie en de vaststelling van de agenda. Van onze kant zijn de thema’s inkomensontwikkeling, werkdruk en duurzame inzetbaarheid benoemd als belangrijke aandachtspunten. Voor het Ministerie blijken duurzame inzetbaarheid en werkdruk eveneens prominente onderwerpen; daarnaast wordt onder meer aandacht gevraagd voor mobiliteit en flexibiliteit, de vorming van een individueel keuzebudget en de toekomst van de bovenwettelijke WW. Het bestuur van de NVvR heeft tijdens de ledenraad van 25 september jl. haar leden geïnformeerd over de gespreksonderwerpen. De inhoudelijk gesprekken met het Ministerie over deze onderwerpen kunnen vanaf oktober gevoerd worden.

Onderhandelaarsakkoord sector Rijk

Een nieuw element in het traject ontstond toen bekend werd dat op 10 oktober in de sector Rijk een onderhandelaarsakkoord bereikt is over een arbeidsvoorwaardenovereenkomst die geldt voor het jaar 2017. Dit akkoord, dat door de achterbannen van de betrokken centrales nog bekrachtigd moet worden, behelst slechts één afspraak: met ingang van 1 januari 2017 worden de salarisbedragen met 1,4% verhoogd. Vanwege de van oudsher bestaande verwantschap tussen de sectoren Rijk en Rechterlijke Macht zal nu eerst moeten worden bekeken er aanleiding bestaat in onze sector tot een soortgelijke afspraak te komen. Aanstaande vrijdag staat dit onderwerp daarom op de agenda van het bestuur. Van de uitkomst van dit overleg doen wij snel verslag.

Scroll naar boven