Terugblik ledenraadvergadering

27 september 2018

Tijdens de afgelopen (24 september) vergadering van de ledenraad, het hoogste orgaan van onze vereniging, werden de volgende onderwerpen besproken, waaronder de benoemingen in het bestuur, aanpassing van het rechtsbijstandspakket, de stand van zaken in het functiehuis van het OM, de cao-besprekingen en de problematiek rondom de besturing en financiering van de rechtspraak.

Na de vaststelling van de agenda, de notulen van de vorige vergadering en  de mededelingen van het bestuur en bureau, brak het moment aan om de benoeming van de nieuwe voorzitter te bespreken. De ledenraad heeft bij acclamatie en met genoegen Nathalie van Waterschoot benoemd tot voorzitter. Vervolgens werd Evert van der Molen, eveneens bij acclamatie, benoemd tot nieuw bestuurslid.

Het volgende agendapunt betrof de aanpassing van de regeling van de individuele rechtsbijstand om gevolg te geven aan de Europese uitspraak dat de verplichte vrije advocaatkeuze ook voor beroepsverenigingen en vakbonden geldt.

Cao-besprekingen
De voorzitter van het cao-team, Paul Rouwen, vertelde hoe de cao-besprekingen tot nu toe verlopen. Rouwen: “Het is de ambitie van zowel de NVvR als het ministerie om een onderhandelaarsakkoord voor te kunnen leggen tijdens de volgende ledenraad op 10 december a.s.” De NVvR heeft zich altijd op het standpunt gesteld tijdens deze onderhandelingen een ├ęchte loonontwikkeling mogelijk te maken voor de leden van de rechterlijke macht. Op vragen over eventuele wijzigingen in de bestaande regelingen en arbeidsvoorwaarden gaf Rouwen aan dat de cao- onderhandelingen nog moeten starten en dat het dus slechts gissen is. Mochten er echter wijzigingen in de bestaande regelingen en arbeidsvoorwaarden worden voorgesteld, dan kan dat enkel en alleen met instemming van de NVvR. Een fatsoenlijke overgangsregeling ligt dan in de rede zodat de leden niet voor onaangame verrassingen komen te staan.

Tijdens de vergadering van de ledenraad is daarnaast o.a. stil gestaan bij de ontwikkelingen bij het OM over integriteitsonderzoeken, de onderbetaling van assistent-officieren en  de zorgen over de besturing en financiering van de rechtspraak.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven