Terugblik op Ledenraad van 4 december

14 december 2023

Op 4 december sloot de NVvR het (jubileum)jaar af met een bijzondere ledenraad in het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. De ledenraad is het hoogste besluitorgaan van de vereniging. Als dank voor het verrichte werk in het afgelopen jaar waren na de vergadering ook de leden van de Commissie Rechtspositie (CRP), Wetenschappelijke Commissie (WeCo) en Commissie Internationaal bij het vervolgprogramma aanwezig. Dit bestond uit een rondgang in het Instituut voor Beeld & Geluid, gevolgd door een inleiding van en een zaaldiscussie met Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws, over onder meer de spanning van objectieve berichtgeving in tijden van polarisering en nepnieuws.

Tijdens de Ledenraad op 4 december werd bestuurslid Eva Borg (officier van justitie) met unanieme instemming herbenoemd als bestuurslid van de NVvR. Verder gaf vice-voorzitter Ard Schoep te kennen na 4,5 jaar bestuurslidmaatschap te stoppen met zijn bestuurstaken binnen de vereniging. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid namens het OM, die ook als vice-voorzitter kan optreden. Tot de ledenraad traden verder drie leden toe tot de sectie rechters, twee leden tot de sectie raadsheren en vijf leden tot de sectie OM. Met de toetreding van de nieuwe leden in de ledenraad namen ook drie leden afscheid.

Tijdens de ledenraad spraken de afgevaardigden verder met elkaar over de voortgang van de gesprekken die verkenner Jaap Winter heeft gevoerd in het kader van de bestrijding van de werkdruk en waarover naar verwachting begin 2024 zijn rapport met bevindingen verschijnt. Ook kwam de contingentering ter sprake (vaste afspraken over het aantal aan te stellen senioren dat bij het OM), het inschalingsbeleid van rio’s en oio’s en de aandacht voor veiligheid van magistraten.

Lid van verdienste

Aan het slot van de bijeenkomst werden Anouk Paulus (sectie OM) en Tony van Wechem (sectie Rechters en lid Commissie Rechtspositie (CRP)) bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en benoemd tot lid van verdienste van de NVvR. Ook Leon Nuijten en Peter Kooijman (beiden actief in de (CRP) zijn benoemd tot lid van verdienste. Zij nemen, evenals Tony van Wechem, eind december afscheid van de CRP. In de laatste CRP-vergadering van 2023, op 21 december. wordt hierbij stilgestaan.

Voor eventuele vragen en nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw sectiewoordvoerder.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven