Steun Rechters voor Rechters – help een collega in nood

18 december 2018

De rechtstaat staat in nogal wat landen onder druk, ook dichtbij. Denk aan Polen, Hongarije, Malta en Turkije. Rechtsprekende collega’s in deze landen hebben het vaak zwaar te verduren. Niet zelden wordt hen het werken onmogelijk gemaakt door detentie, vroegtijdig pensioen of door een promotie naar “the middle of nowhere”.

Door onze betrokkenheid bij de International Association of Judges (IAJ) en de European Association of Judges (EAJ) hoort de NVvR veel schrijnende verhalen van collega’s in de professionele (en daarvoor vaak ook persoonlijke) knel. Angela Kaptein, voorzitter van de NVvR-commissie Internationaal en lid van de IAJ- en EAJ-delegatie: ” Het is bijzonder zorgelijk hoe onze collega’s in sommige landen in Europa en daarbuiten onder druk worden gezet en daardoor moeilijk dan wel geen uitvoering geven aan de taak waaraan zij zich hebben gecommitteerd: het in onafhankelijkheid rechtspreken. Op de congressen van IAJ en EAJ wordt daarover uit eerste hand verteld. Heb je eenmaal gehoord wat hen overkomt en wat dat voor hen en de rechtstaat betekent dan gaat dat niet meer uit je gedachten. Inmiddels horen we het niet meer van de Turkse rechters zelf, zij mogen of kunnen door hun detentie niet meer komen.”

Stichting Rechters voor Rechters komt al sinds jaar en dag op voor collega’s in moeilijkheden. Op de website www.rechtersvoorrechters.nl is te zien dat de stichting zich onder meer actief inzet voor ontslagen en vaak gedetineerde collega’s in Turkije. Zij verkeren vaak in uiterst benarde omstandigheden. Vertegenwoordigers van Rechters voor Rechters wonen enkele processen tegen vervolgde collega’s in Turkije bij. Voor deze activiteiten is de stichting afhankelijk van financiĆ«le steun in de vorm van giften.
De NVvR draagt Rechters voor Rechters een warm hart toe. Daarom roepen zowel het bestuur als de Commissie Internationaal de leden in deze Kersttijd dan ook graag op om met een gift aan Rechters voor Rechters collega’s in nood een steun in de rug te zijn.

Gift
U kunt uw gift overmaken op NL12INGB0008071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag. Op de site van Rechters voor Rechters vindt u meer informatie over het steunen van deze stichting met ANBI-status.

 

Scroll naar boven