Standpunt NVvR inzake taakstrafverbod bij hulpverleners

15 oktober 2019

Minister Dekker en minister Grapperhaus hebben een wetsvoorstel ingediend om onmogelijk te maken dat alleen een taakstraf opgelegd wordt bij mensen die geweld hebben gepleegd tegen agenten of hulpverleners. Zij moeten zwaarder gestraft worden en, zo staat in het wetsvoorstel, ook de gevangenis in. De NVvR heeft een eerste standpunt ingenomen inzake dit wetsvoorstel naar aanleiding van persvragen.

De NVvR begrijpt dat het kabinet iets wil doen aan het geweld tegen agenten en hulpverleners, maar heeft haar bedenkingen bij het inperken van de ruimte voor de rechter om per zaak maatwerk te leveren. Het is voor de samenleving een groot goed dat rechters kunnen rechtspreken met oog voor de omstandigheden van elk geval, om te kunnen bepalen wat de beste straf is. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR zal op een later moment nog nader adviseren. 

Op Radio 1 werd gediscussieerd tussen Kamerlid Jeroen van Wijngaarden en journalist Chris Klomp. Hierin werd het standpunt van de NVvR besproken. Luister hier het gehele gesprek terug (fragment NVvR op circa 9 minuten).

Scroll naar boven