Stand van zaken functiewaardering assistent-officieren

6 december 2018

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de waardering van de functie van assistent-officieren. Het College heeft bij brief van 26 november jl. de verwachting uitgesproken dat de door hen op te stellen rapportage kan worden aangeboden in de College-vergadering van maart 2019. Onze leden die het aangaat krijgen binnenkort een afschrift van deze brief in de e-mail.

Hoewel het fijn is dat er een harde datum wordt genoemd, is de afspraak om eind van dit jaar de resultaten aan ons te presenteren niet nagekomen. Sterker nog, er bleek nog geen onderzoek te zijn gestart. Onze voorzitter heeft daarom in een persoonlijk gesprek met Gerrit van der Burg aangedrongen op actie. Dit heeft ertoe geleid dat Gerrit van der Burg de persoonlijke toezegging heeft gedaan e.e.a. direct op te pakken.

Ons doel is nog steeds niet veranderd: een eerlijke beloning voor assistent-officieren. Gelet op de werklast én de (zelfstandige) verantwoordelijkheden van de assistent-officieren betekent dat simpelweg een hoger salaris.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven