Samenstelling NVvR-bestuur gewijzigd

13 april 2017

Bestuursleden Laurens Linssen en Kim van der Kraats verlaten het bestuur van de NVvR na afronding van hun termijn op respectievelijk 11 april en 1 mei. Zij hebben beiden in de afgelopen jaren een enorme bijdrage geleverd aan de vele onderwerpen die de NVvR ter tafel heeft gehad.

Laurens heeft bovendien in de afgelopen jaren als penningmeester van het bestuur gefungeerd en als voorzitter van de beleggingscommissie. Laurens is tevens nadrukkelijk betrokken geweest, samen met vicevoorzitter Roel Dona en de voorzitter van de commissie rechtspositie Paul Rouwen – bij de voorbereidingen voor de nieuwe cao. Laurens zal ook in de komende periode in het cao-team een belangrijke rol blijven spelen.

Codes

Kim is in de afgelopen jaren, naast lid van het bestuur, tevens voorzitter geweest van de Commissie Opleiding en Ontwikkeling  alsmede voorzitter van het project tot Integratie van de codes en leidraden voor de rechtspraak. Zij zal deze laatste rol ook na afloop van haar bestuurslidmaatschap blijven vervullen.

Betrokken

De NVvR is beiden veel dank verschuldigd voor hun inspanningen en het vele werk dat zij in de afgelopen jaren hebben verzet. Daarnaast is het bestuur blij dat Linssen en Van der Kraats betrokken blijven bij de vereniging door belangrijke taken te blijven vervullen.

In de laatste vergadering van de ledenraad op 3 april zijn Roel Dona (vicevoorzitter), Henk van den Heuvel en Rickert Ahling herbenoemd als bestuursleden.
 

Scroll naar boven