Salarisverhoging cao RM komt deze maand tot uitbetaling

11 september 2019

In de jongste cao RM zijn afspraken gemaakt over de inkomensontwikkeling over de periode 1 januari 2018 – 1 juli 2020. Op grond van deze afspraken worden de salarissen per 1 juli 2018 en per 1 juli 2019 verhoogd met respectievelijk 3 en 2%. Deze verhogingen komen met terugwerkende kracht  in september 2019 tot uitbetaling, tegelijk met de reguliere salarisbetaling over die maand. Deze afspraken gelden ook voor rechterlijke ambtenaren die sinds 1 juli 2018 uit dienst zijn getreden.  

Daarnaast ontvangen alle medewerkers die op 1 januari 2019
een aanstelling als rechterlijk ambtenaar hadden een eenmalige uitkering. Deze eenmalige
uitkering ad € 450,- bruto bij een formele gemiddelde arbeidsduur van 36 uur (dan
wel naar rato bij een andere arbeidsduur) wordt eveneens bij deze gelegenheid
uitbetaald. Rechterlijke ambtenaren die op 1 januari 2019 geen bezoldiging
ontvingen, hebben geen aanspraak op de eenmalige uitkering (tenzij er sprake
was van buitengewoon verlof van maximaal zes weken).

Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarisbedragen nogmaals
verhoogd met 2%, welke verhoging wordt verwerkt in de salarisbetaling over de
maand januari 2020.

De bovengenoemde structurele verhogingen en eenmalige
uitkering zijn pensioengevend en werken door naar de al ingegane wachtgelden en
uitkeringen.

Scroll naar boven