Reflectie op online zitten

21 april 2022

Eind februari publiceerde de NVvR een eerste standpunt over de toekomst van online zittingen. Bestuurslid Heika Frankena roept collega’s uit ZM en OM op om opgedane ervaringen en vragen over online zitten met elkaar uit te wisselen en te bespreken.

De afgelopen twee jaar werd de rechtspraak door corona gedwongen om te werken onder uitzonderlijke omstandigheden. Het organiseren van online zittingen was een manier om het hoofd te bieden aan de toen geldende beperkingen. Nu deze beperkingen zijn opgeheven, is de vraag hoe verder te gaan met deze vorm van zitten. De projectgroep Online Zittingen (een initiatief van de Rechtspraak) en de NVvR hebben hun standpunten hierover met elkaar uitgewisseld. De NVvR vindt dat de fysieke zitting het uitgangspunt is en dat de zittingsrechter uiteindelijk beslist of een online zitting onder bepaalde omstandigheden een goed alternatief kan zijn voor een fysieke zitting. Ook dringt de NVvR aan op een wettelijke regeling nu de Tijdelijk Wet Covid-19 komt te vervallen.

Bestuurslid Heika Frankena heeft het initiatief genomen voor een overleggroep waarin rechters, raadsheren en officieren de opgedane ervaringen met elkaar te bespreken. De eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen. Wilt u ook meepraten over de toekomst van online zittingen? Laat dit dan weten aan de onze beleidsmedewerker Miek Smilde.

Eind april verschijnt het geheel vernieuwde NVvR-ledenmagazine Trema. Deze editie staat geheel in het teken van online zitten.

Scroll naar boven