Reflectie NVvR op evaluatie rio-opleiding en selectie nieuwe collega’s

5 juli 2019

Enige tijd geleden heeft de NVvR gereageerd op de evaluatie
van de rio-opleiding en de selectieprocedure van nieuwe collega’s. In de brief,
gericht aan de Raad voor de rechtspraak, adviseert de NVvR onder meer ook de werving
van nieuwe collega’s te evalueren. Hoe behoudt de rechtspraak haar
aantrekkingskracht en kan in de werving opnieuw aandacht worden besteed aan
diversiteit? Daarnaast is rondom de rio-evaluatie ingegaan op de rol van
opleiders, de scheiding van opleiden en beoordelen, de fluctuerende instroom en
het leerklimaat. Bij de evaluatie van de selectieprocedure worden twee
overkoepelende opmerkingen gemaakt over de wetenschappelijke benadering van dit
rapport en een lans gebroken voor de menselijke maat.

De NVvR heeft sinds haar oprichting veel aandacht besteed aan de wijze waarop rechters en officieren van justitie worden opgeleid en hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dit heeft enkele decennia geleden geresulteerd in de oprichting van het kennis- en opleidingsinstituut SSR en meer recentelijk in de advisering en accordering van de regelingen en protocollen omtrent de vernieuwde initiƫle opleiding. Voor de NVvR is werving, selectie en opleiding een evident cruciaal thema om de kwaliteit van rechtspraak te borgen.

De NVvR heeft beide evaluatie rapporten over de rio-opleiding en de selectie nauwgezet bestudeerd en binnen de vereniging in samenhang besproken. Abusievelijk is de brief vervolgens niet gedeeld binnen de achterban. Daarom wordt deze alsnog hier gepubliceerd.

Scroll naar boven