Rechtsstaatconferentie: evenwicht staatsmachten niet vanzelfsprekend

11 december 2019

“Zorg voor een financieringssystematiek die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgt.” Dat was een van de aanbevelingen die minister Dekker van rechtsbescherming meekreeg op de rechtsstaatconferentie die de NVvR onlangs organiseerde. Ook het waarborgen van de toegang tot de rechter en het herstel van het evenwicht tussen de staatsmachten bleken belangrijke aandachtspunten.  

Ruim 200 deelnemers bezochten de conferentie in het Vredespaleis. ’s Ochtends sprak de president van het Hooggerechtshof in Polen, mevrouw Gersdorf, haar zorg uit over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in haar land. “Zonder toedoen van de rechters zal de Europese droom van een rechtsstaat nooit werkelijkheid worden,” waarschuwde zij. In de middag namen de aanwezigen actief deel aan diverse werkgroepen om de belangrijkste pijnpunten van de Nederlandse rechtsstaat in beeld te brengen. De werkgroep legaliteit drong er op aan dat de wetgever duidelijk moet zijn, maar ook ruimte moet bieden voor rechtvaardigheid. Vanuit de werkgroep die zich boog over de verhoudingen tussen de staatsmachten kwam de waarschuwing dat de politiek teveel macht naar zich toetrekt ten koste van de rechterlijke macht.

Minister Dekker van rechtsbescherming ging aan het eind van de dag in discussie met de zaal en kon rekenen op behoorlijke kritiek. Rechters gaven aan zich door de politiek in een hoek gedreven te voelen en pleitten voor een betere financieringsstructuur opdat de onafhankelijkheid van de rechtspraak kan worden gewaarborgd. Dekker reageerde op zijn beurt dat van de rechters verwacht mag worden dat burgers sneller worden geholpen. De achterstanden binnen de rechtspraak en de trage doorlooptijden ondermijnen volgens hem het vertrouwen van de burger. 

De NVvR doet in de komende uitgave van Trema uitgebreid verslag van de conferentie. Daarin zal ook worden gerefereerd aan de lezingen die Marcel ten Hooven en Bas Heijne gaven.   

Hieronder treft u enkele foto’s aan van de conferentie (fotografie: Martijn Beekman)

Opening van de dag, met in het middelpunt mevrouw Gersdorf. Links naast mevrouw Gersdorf de heer Zielinski en Nathalie van Waterschoot. Rechts naast mevrouw Gersdorf Kees Sterk en Dineke de Groot.

Tijdens de toespraak van mevrouw Gersdorf.

Samen bekijken dagvoorzitter Astrid Feijter en Marcel ten Hooven de uitslag van een enquĂȘte.

Workshopleider Alex Brenninkmeijer.

Workshopleider Angela Kaptein.

Workshopleider Luc Verheij.

Workshopleider Marianne Hirsch Ballin.

Workshopleider Evert van der Molen.

Een bevlogen toespraak van Bas Heijne.

Minister Dekker bespreekt met NVvR-voorzitter Nathalie van Waterschoot de opbrengst van de dag.

Rechters voor Rechters-voorzitter Tamara Trotman overhandigt de minister de herdruk van  “Matters of principle”.

 

Scroll naar boven