Rechters en officieren pleiten voor directe verlaging van de griffierechten

11 juli 2017

Enkele jaren geleden is het stelsel van de griffierechten aangepast. Het griffierecht is het bedrag dat je betaalt om je zaak aan de rechter te mogen voorleggen. Recent onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en het WODC toont aan dat de bijbehorende verhogingen van de griffierechten ongewenste en onbedoelde effecten hebben gehad. “Hier is sprake van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid,” stelt Rosa Jansen, voorzitter van de NVvR. “Iedereen moet de gang naar de rechter kunnen maken.”  

Recht niet meer halen

Te hoge griffierechten zorgen ervoor dat burgers en ondernemingen hun recht niet meer halen. NVvR-voorzitter Jansen: “Ik ben blij dat de Raad voor de rechtspraak en het WODC dit effect boven tafel hebben gekregen. Het is erg jammer dat er destijds niet goed geluisterd is naar de adviezen van onder andere de NVvR.”

Politiek aan zet

De rechtspraak bepaalt niet zelf hoe hoog de griffierechten zijn, dat wordt in de politiek besloten. Jansen: “We constateren nu dat het stelsel niet goed werkt en schadelijke effecten heeft. Ik roep de Tweede Kamer op om bij de komende begrotingsbehandeling een eind aan te maken aan deze situatie door de griffierechten te verlagen.”

Lees hier het volledige rapport:

Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken: de complexiteit van vereenvoudiging

Lees hier de gerelateerde adviezen van de Wetenschappelijke Commissie:
https://www.nvvr.org/advies/result…

 

Scroll naar boven