Rechter Nathalie van Waterschoot nieuwe voorzitter NVvR

24 september 2018

Nathalie van Waterschoot, rechter in Amsterdam, is vandaag benoemd als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de vereniging van rechters en officieren van justitie. Ze trad in 2004 toe tot de rechterlijke macht en begon haar carrière in de wetenschap en advocatuur.

Als rechter ziet Van Waterschoot dagelijks hoe belangrijk het is dat de rechtspraak in Nederland goed functioneert: “De rechtspraak is dienend aan de samenleving, aan al die burgers en andere rechtzoekenden die de rechtspraak soms nodig hebben en die met ons gezag te maken krijgen. Als rechter en officier van justitie ben je je bewust van die belangrijke taak. Het rechterschap vind ik al daarom een prachtig beroep. Ik vind het een voorrecht dat ik vanaf vandaag al mijn collega’s in de rechtspraak, zowel de officieren van justitie als de rechters, kan verenigen en als voorzitter van de NVvR mag vertegenwoordigen.”

Als voorzitter krijgt Van Waterschoot direct te maken met een aantal belangrijke dossiers, waaronder de internationale druk op de principes van de “rule of law”, de werkdruk bij officieren van justitie en rechters en zeker ook de besturing en digitale transformatie van de rechtspraak. Onlangs stuurde de NVvR een brandbrief aan de minister. Hierin schetst de NVvR de ernst van de problematiek die er ontstaat door het financiële tekort binnen de rechtspraak. Van Waterschoot: “Officieren van justitie en rechters moeten goed hun werk kunnen doen, en dat is niet altijd makkelijk. Hieraan moeten we meer aandacht besteden. Dat is voor mij de eerste prioriteit, want alleen zo kan ons werk maatschappelijke betekenis hebben en houden. Meteen daarna volgt wat mij betreft het vergroten van het bewustzijn over hoe belangrijk – en kwetsbaar – onze rechtsstaat is. Hierover ga ik de komende tijd met onze leden, en anderen met een warm hart voor het behoud en versterken van de rechtsstaat, graag het gesprek aan.”

Over de NVvR
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) gelooft in “the rule of law”. Magistraten leveren als staatsmacht een elementaire waarde voor de samenleving, in Nederland en daarbuiten. Daarom komt zij op voor de belangen van officieren van justitie en rechters. Als beroepsorganisatie ziet de NVvR het als haar verantwoordelijkheid om blijvend te werken aan de kwaliteit van de rechtspraak en aan te blijven sluiten bij veranderende behoeften van de samenleving. De vereniging vertegenwoordigt circa 75% van alle magistraten.

Scroll naar boven