Reactie op rapport Fokkens

25 april 2019

De onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens heeft zojuist de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de integriteitskwesties in de top van het Openbaar Ministerie. Aanleiding daarvoor waren NRC publicaties over spanningen in de organisatie.  

Vice-voorzitter Rickert Ahling: ‘De bevindingen zijn pittig, maar ik ben opgelucht dat alles nu op tafel ligt. Het is voor het eerst dat er grondig onderzoek is gedaan naar de cultuur binnen het OM. Wij zijn blij dat de commissie haar onderzoek in brede zin heeft kunnen uitvoeren, dat was ook de wens van de NVvR. Er zijn geen aanwijzingen dat de gespannen cultuur invloed heeft gehad op de behandeling van strafzaken en de kwaliteit van ons werk. Het gezag van officieren van justitie staat overeind en dat is waar wij als NVvR zeer veel belang aan hechten.’

De NVvR gaat het rapport van de commissie Fokkens nader bestuderen en de uitkomsten ervan met haar leden bespreken. Op het College rust een zware verantwoordelijkheid om de aanbevelingen van de commissie om te zetten in een cultuurverandering. Wij spreken het vertrouwen uit dat dit College deze ingeslagen weg voortzet. De stappen die nu gezet moeten worden, volgen wij op de voet.

Scroll naar boven