Reactie NVvR op spanningen in de top van het OM

29 mei 2018

Diverse artikelen in de media maakten melding van spanningen in de top van het Openbaar Ministerie. Dit heeft inmiddels geresulteerd in Kamervragen en in het instellen van een onafhankelijk onderzoek. De NVvR, als vereniging voor de officieren van justitie, betreurt deze situatie en het feit dat er intern en extern zorgen bestaan over de organisatie binnen de top van het OM.

De NVvR acht een onafhankelijk feitenonderzoek op zijn plaats. De interne cultuur bij (de top van) het Openbaar Ministerie moet passen bij de kernwaarden van het OM, zoals integriteit en transparantie. Daarom vindt zij het instellen van een feitenonderzoek door een externe partij verstandig. Zonder vooruit te willen lopen op de uitkomsten van dit onderzoek, hoopt de NVvR dat er snel duidelijkheid komt en dat er aanknopingspunten worden gevonden om te kunnen bouwen aan een brede vertrouwenscultuur, binnen de top van het OM maar ook daarbuiten. Zo kunnen situaties als deze in de toekomst worden voorkomen en kunnen officieren van justitie en alle andere medewerkers binnen het OM goed hun werk blijven doen.

De NVvR vertrouwt erop dat het College van Procureurs-generaal deze opvatting deelt en alles in het werk zal stellen om de gewenste duidelijkheid te verschaffen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven