Reactie NVvR op rapport Visitatiecommissie

22 maart 2019

Het kabinet moet over de brug komen met voldoende middelen
voor de rechtspraak, zodat die het belangrijke maatschappelijke werk kan blijven
verrichten. Het capaciteitsgebrek staat aan de basis van veel problemen in de
rechtspraak. Ook moet meer worden geïnvesteerd in leiderschap en innovatie. Gebeurt
dit niet, dan zal het ambt van de rechter aan gezag inboeten, met negatieve
gevolgen voor de samenleving. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
omarmt deze conclusies en aanbevelingen van de Commissie Visitatie Gerechten
volledig.

NVvR-voorzitter Nathalie van Waterschoot prijst de commissie
voor het uitstekende onderzoek: “De Commissie legt de vinger in dit rapport
voortdurend en met goede redenen op de zere plek. De conclusies en
aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de berichten die de NVvR al geruime tijd
richting de minister en het parlement stuurt. Het is de hoogste tijd dat de
minister de rechtspraak niet als kostenpost gaat zien, maar als een belangrijke
pijler voor onze samenleving. Verder zijn we verheugd dat de Commissie erkent
dat het een bijzondere prestatie is dat onze mensen voor hun werk worden
geprezen, gelet op de omstandigheden waaronder rechters en hun collega’s
dagelijks moeten werken in de rechtspraak.”

De NVvR gaat nu met de Raad voor de rechtspraak en de
presidenten in gesprek om gezamenlijk te bezien hoe de aanbevelingen kunnen
worden uitgevoerd. In de tussentijd hoopt de NVvR dat de minister na
kennisneming van dit rapport ruimere financiële middelen ter beschikking gaat
stellen.  

 

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven