Reactie NVvR op brief Raad voor de rechtspraak over visitatierapport

1 augustus 2019

De Raad voor de rechtspraak stuurde 18 juli een brief aan minister Dekker. De Raad geeft daarin onder andere aan hoe hij de doorlooptijden wil aanpakken. Ook gaat het over de besturing van de rechtspraak. De NVvR is tegen het verlies van zeggenschap van rechters. Meer macht voor de Raad wijst zij af.

In de brief reageert de Raad op de bevindingen van de visitatiecommissie Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat. Naar aanleiding van deze brief publiceerde NRC Handelsblad op 29 juli een artikel Rechtbanken verliezen zeggenschap en – een dag later – een daarmee samenhangend commentaar.

De brief van de Raad en de publicaties in NRC zullen bij u vragen oproepen. De NVvR nodigt u uit deze vragen met ons te delen via info@nvvr.org. Na het zomerreces zal de NVvR met een – al geplande – reactie komen op de bevindingen van de visitatiecommissie en de reactie daarop van de Raad. Wij maken daarbij graag gebruik van uw inzichten.  

Een belangrijk onderwerp in zowel de brief als de berichtgeving zijn de doorlooptijden. De Raad stelt voor om dit probleem met zogeheten “gerechtsoverstijgende personeelsplanning” aan te pakken. Onlangs heeft de NVvR de Minister geadviseerd over de Wet flexibilisering zaaksverdeling waarnaar de Raad verwijst. De NVvR heeft onder andere gewezen op het belang dat de afstand tussen burger en het gerecht waar hij/zij terecht moet niet te groot mag worden.
 

De NVvR onderschrijft dat innovaties nodig zijn om de Rechtspraak bij de tijd te brengen en doorlooptijden te verkorten. Maar om te beginnen zijn daarvoor voldoende financiële middelen nodig. De NVvR maakt zich al lange tijd ernstige zorgen over de werkdruk. Duidelijke afspraken over middelen en mensen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de onafhankelijkheid van de Rechtspraak blijft gegarandeerd.  

 

Scroll naar boven