Reactie NVvR op bevindingen over strafbeschikkingen OM

6 december 2018

Deze week heeft de NVvR via de media kennisgenomen van een onderzoek naar de OM-strafbeschikking en de daaruit volgende bevindingen over circa 6 procent van de zaken waarbij er vragen rijzen over de adequate schuldvaststelling. NVvR-bestuurslid Rickert Ahling: “Ik kan me deze cijfers bijna niet voorstellen, het kost me moeite om dit voor waar aan te nemen. Het lijkt mij echt veel te hoog. Wij gaan namelijk altijd voor foutloos. Maar als het zo is, dan is er maar één conclusie mogelijk: dan is het 6% te veel.”

De NVvR prijst het feit dat het OM zelf onderzoek doet en spoort aan om nu door te gaan met het werken aan verbeteringen. Ahling: “Die verantwoordelijkheid zal ook bij de top van de organisatie zo worden gevoeld. Niet voor niks evalueren zij hoe het nu gaat met de strafbeschikking. Het zal overigens niet eenvoudig zijn. We werken in een overspannen en volstrekt overbelaste organisatie, met torenhoge werkdruk en een tekort aan collega’s. Iedere officier wil dat dit verbeterd wordt, zij werken bij nacht en ontij om de samenleving veilig en rechtvaardig te maken. Aan hun inspanningen ligt het niet.”

Om de verbeterslag waar te maken, is de politiek hard nodig. Ahling: “Het OM heeft niet gevraagd om deze strafbeschikkingsverantwoordelijkheid en deze relatief nieuwe rol, dat is destijds een politieke keuze geweest. Wij willen dat natuurlijk wel foutloos kunnen doen. Het OM wil werken aan verbeteringen, het is aan de politiek om daar de ruimte voor te maken.”

Scroll naar boven