Reactie NVvR op besluit assistent-officieren

11 december 2019

Onlangs nam het College van procureurs-generaal een (voorgenomen) besluit over de positie van de assistent-officieren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de NVvR haar leden geraadpleegd en is een reactie opgesteld. Deze reactie is gedeeld met het College en zal bij het komende bestuurlijk overleg besproken worden.

In de brief schetst de NVvR de ontstane situatie, licht zij toe op basis van welk perspectief deze problematiek bekeken wordt en doet zij diverse concrete aanbevelingen. Ook worden de opgehaalde vragen van de assistent-officieren opgesomd. Lees hier de volledige brief (pdf).

Scroll naar boven