Prijsonderhandelingen cruciaal moment voor de rechtspraak

5 februari 2019

Over enkele weken starten de prijsonderhandelingen voor de rechtspraak. Dit is een cruciaal moment voor de rechtspraak: tijdens die besprekingen wordt immers bepaald hoeveel geld de rechtspraak de komende 3 jaar tot z”n beschikking heeft. Omdat de financiĆ«n van de rechtspraak er niet florissant voor staan, is het zaak voor de Raad voor de rechtspraak, die namens de rechtspraak de onderhandelingen voert, om zeer scherpe afspraken te maken.

De NVvR heeft in een brief aan de Raad voor de rechtspraak haar inhoudelijke en meer procedurele punten naar voren gebracht, die de Raad zou kunnen helpen bij de voorbereidingen.

In de brief aan de Raad vraagt de NVvR aandacht voor de noodzaak van goede werkomstandigheden en concrete maatregelen voor werkdrukverlaging. Ook het volledig doorvoeren van professionele standaarden kan nu eindelijk worden vastgelegd in de prijsafspraken. Daarnaast vindt de NVvR het verstandig dat de rechtspraak zelf uitspreekt hoe belangrijk de bestaande rechtspraaklocaties zijn en dat die niet ter discussie gesteld moeten worden. Tot slot heeft de NVvR oog voor de werkdruk bij de administratieve en juridische ondersteuning en vraagt zij hiervoor gerichte aandacht.


Werkwijze prijsonderhandelingen


Ook over de wijze waarop tot prijsafspraken gekomen wordt, laat de NVvR zich uit. De rechtspraak heeft zelf al aangegeven af te willen van de knellende P x Q afspraken. Hiermee wordt de gemiddelde prijs voor een zaak berekend. De NVvR adviseert om de volgende gebieden hiervan los te koppelen, zoals innovatie, kennisdeling, werkdrukmaatregelen en goede spreiding van rechtspraak over Nederland. Ook doet de NVvR een suggestie om halverwege de prijsafspraakperiode een neutraal correctiemoment in te bouwen, zodat veranderingen die maken dat de ingeschatte tijd niet langer passend is, eerder kunnen worden gecorrigeerd.

Lees hier meer over de financiering van de rechtspraak
 

Scroll naar boven