Poolse rechter verliest immuniteit

15 oktober 2020

Rechters en organisaties van rechters uit verschillende Europese landen hebben met verbijstering gereageerd op de beslissing om de rechterlijke immuniteit van de Poolse rechter Beata Morawiec op te heffen en haar salaris met vijftig procent te korten. Zij kan nu ook strafrechtelijk worden vervolgd. Dat bepaalde de disciplinaire kamer van het Pools Hooggerechtshof op maandag 12 oktober. De uitspraken van de kamer staan haaks op de voorlopige voorziening die het Europese Hof van Justitie in april trof. Toen bepaalde het Europese Hof dat de werkzaamheden van de omstreden disciplinaire kamer moesten worden opgeschort.

De NVvR deelt de grote zorgen die er zijn over de handhaving van de rule of law en de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen. De behandeling van de zaak van Beata Morawiec en haar bejegening als voorzitter van Themis, een organisatie van rechters en officieren van justitie in Polen, roept volgens de NVvR opnieuw grote twijfels op over de Poolse rechtsstaat. Een reactie vanuit Europa kan volgens de NVvR niet uitblijven.

Op 8 april dit jaar bepaalde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat de zogenaamde disciplinaire kamer van het Pools Hooggerechtshof zijn werkzaamheden diende op te schorten, zolang het Hof van Justitie nog geen uitspraak had gedaan over de vraag of de rechters uit die kamer onafhankelijk waren, zoals wordt vereist door het Unierecht. Aan die uitspraak heeft Polen tot nu toe geen gevolg gegeven. Maandag 12 oktober 2020 bepaalde de disciplinaire kamer bij verstek dat de immuniteit van de Poolse rechter Beata Morawiec werd opgeheven. Ook werd haar salaris met de helft gekort. Morawiec is voorzitter van de rechtersvereniging Themis en uitte eerder onder andere kritiek op het beleid van de Poolse minister van Justitie Ziobro. Eerder werd er al huiszoeking gedaan bij Morawiec. Daarbij heeft zijn onder andere haar werkcomputer met vertrouwelijke gegevens moeten afgeven.

Internationale rechtersverenigingen als Medel, Judges for Judges, de AEAJ en de IAJ hebben de dag na de uitspraak verontwaardigd gereageerd op deze uitspraak tegen Morawiec.

De NVvR sluit zich bij deze reacties aan. Het wordt volgens de NVvR tijd toe te zien om naleving van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, een uitspraak die het hof op verzoek van de Europese Commissie, ondersteund door de Nederlandse regering, heeft genomen.

Scroll naar boven