Poolse rechter Tuleya weer aan het werk

1 december 2022

Na een schorsing van twee jaar door de Disciplinaire Kamer is de Poolse rechter Igor Tuleya hersteld in zijn functie als rechter onder de oorspronkelijke aanstelling. Een nieuw tuchtorgaan van het Poolse hooggerechtshof (Supreme Court’s Professional Responsibility Chamber), weigerde de aanklager om Tuleya voor te leiden en oordeelde dat hij zijn werkzaamheden kan hervatten. Deze kamer voldoet nog steeds niet aan de door het CJEU gestelde eisen. De Disciplinaire Kamer is inmiddels buiten werking gesteld.

Igor Tuleya is het symbool geworden van het magistratelijk verzet tegen de veranderingen die de Poolse regering sinds 2015 heeft aangebracht in de rechtspraak in het land. Volgens de regering waren deze veranderingen ‘nodig’ vanwege efficiency in de rechtbanken en het verwijderen van ‘communistische overblijfselen’ uit het rechtssysteem. Naast Tuleya zijn ook verschillende andere rechters geschorst, die zich kritisch hadden uitgelaten. Over hun situatie moet nog worden geoordeeld.

De inbreuk op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid  van de Poolse rechtspraak was voor de EU aanleiding om het Europese herstelfonds aan Polen te bevriezen en Polen een boete op te leggen van 1 miljoen euro per dag. Polen moet nog steeds werken aan het herstel van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, het in hun functies herstellen van onrechtmatig geschorste rechters, de hervorming van het disciplinaire systeem en de benoemingsprocedure van rechters.

Igor Tuleya
Scroll naar boven