PAS-regeling en overgangsrecht

10 november 2022

Onlangs zijn alle rechterlijke ambtenaren via P-Direkt benaderd over de overgang van PAS naar IKB. Deze mededeling is niet van toepassing op de sector Rechterlijke Macht en geldt alleen voor rijksambtenaren. Wel wordt de PAS-regeling voor leden van de rechterlijke macht op termijn vervangen door een voor alle medewerkers toegankelijke verlofregeling. Hiervoor is een overgangsregeling afgesproken. In de huidige cao-onderhandelingen is de inrichting van de nieuwe verlofregeling onderwerp van gesprek.

Om een voor alle medewerkers toegankelijke verlofregeling te kunnen afspreken, heeft de NVvR in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 onder punt 6 ingestemd met afschaffing van de PAS-regeling en met een overgangsregeling. Deze houdt in dat:

 • de instroom in de kleine PAS zal mogelijk blijven voor degenen die op 1-7-2026 57 jaar of ouder zijn en aan de overige voorwaarden voldoen;
 • de instroom in de grote PAS zal mogelijk blijven voor degenen die op 1-7-2030 61 jaar of ouder zijn en aan de overige voorwaarden voldoen.

  In ruil voor de afschaffing van de PAS-regeling wordt een voor alle medewerkers toegankelijke verlofregeling ontwikkeld. Deze nieuwe verlofregeling is onderwerp van gesprek in de huidige cao-onderhandelingen.

  Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met onze beleidscollega’s Janine Woudstra of Paul Passchier.

  Wat houdt de PAS-regeling in?

  De PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) houdt in dat rechterlijke ambtenaren van 57 jaar of ouder minder uur per week kunnen werken terwijl een relatief klein percentage van het salaris wordt ingehouden. (Artikel 8.) De PAS-regeling is een van de middelen om tegemoet te komen aan de verminderde belastbaarheid van de oudere werknemer. Het principe van de PAS is dat de wekelijkse werktijd wordt verminderd, zodat in het algemeen de belasting van de rechterlijk ambtenaar afneemt. De regeling is ook bedoeld als stimulans om rechterlijke ambtenaren langer te laten doorwerken. De regeling voor de rechterlijke ambtenaren wijkt af van de PAS-regeling voor rijkspersoneel.

  Hoe werkt de PAS-regeling?

  Leeftijd van minimaalWerktijdvermindering metWerktijd per weekInhouding op het salarisTotale duur
  maximaal 10 jaren
  57 jaar11,1%32 uur5% van het salariswaarvan max. 10 aaneengesloten jaren voor ‘kleine PAS’ oftwel PAS-1
  61 jaar33,3%24 uur10% van het salaris(en binnen die 10 jaren) max. 6 aaneengesloten jaren voor ‘grote PAS’ oftewel PAS-2

  Let op: Voor het opbouwen van pensioen over de PAS-inhouding geldt dat dit fiscaal gezien alleen mogelijk is als de rechterlijke ambtenaar binnen 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd met de PAS-regeling begint. De pensioenrichtleeftijd is sinds 1 januari 2018 68 jaar. Als gevolg hiervan wordt bij het starten van de PAS vóór de leeftijd van 58, gedurende de looptijd van de PAS geen pensioen opgebouwd over de PAS-inhouding.

  Scroll naar boven