Overleg NVvR-College PG’s

18 december 2019

Dinsdagochtend 17 december vond het bestuurlijk overleg plaats tussen het College van PG’s en de NVvR. Op de agenda stond onder andere de docentenvergoeding, het strategisch personeelsbeleid, de positie van de assistent-officieren en uitvoering van het Plan van aanpak inzake de aanbevelingen van de Commissie-Fokkens.

De NVvR overlegt periodiek met het College over onderwerpen die de leden van het OM direct raken. Na de kritische reactie van de NVvR op het rapport Fokkens staan integriteit, cultuurverandering en het benoemingenbeleid regelmatig op de agenda.   

Het College zette uiteen waarom is besloten dat in de nabije toekomst OM”ers bij voorkeur in reguliere werktijd en onbezoldigd cursussen gaan geven. Voor kennisoverdracht aan collega’s worden mensen vrijgesteld; SSR compenseert hiervoor de parketten. De NVvR verwacht een uitvoeringsprobleem als dit beleid wordt voortgezet, aangezien het OM kampt met capaciteitsproblematiek en waarschuwde voor een potentieel tekort aan specialistische docenten. Over dit onderwerp wordt in 2020 verder gesproken. Dit geldt ook voor de plannen om voor interne kandidaten een aanpassing te
doen aan de selectie-eisen.

Verder is het OM bezig met een strategische personeelsplanning om te voorziene tekorten aan officieren van justitie (onder andere door vergrijzing) te kunnen opvangen. Over de positie van de assistent-officieren wordt in januari nader overleg gevoerd.
Daarnaast werd kort gesproken over de wijze waarop het College probeert om de leidinggevende functies goed in te vullen.  

Wat het cultuurveranderprogramma betreft, wees het College onder meer op de leidinggevende dag en de OM conferentie. In januari zal de werkgroep die zich met cultuur bezighoudt een hele dag samenkomen om praktische interventies te bespreken waardoor cultuur een blijvend gespreksonderwerp blijft en integriteit in het DNA van de organisatie wortelt.  

Scroll naar boven