Oproep tot medewerking aan onderzoek Raad voor de rechtspraak

21 maart 2024

Naar aanleiding van een interne melding is bij het Hof Den Haag aan het licht gekomen dat een aantal niet-ontvankelijkverklaringen in 2022 en 2023 “mogelijk onrechtmatig” tot stand is gekomen. De melding hield in dat na enkelvoudige behandeling door een strafrechter, meervoudige uitspraken tot niet-ontvankelijkheid en enkele processen-verbaal zijn opgesteld. Deze werkwijze gaf een onjuiste voorstelling van zaken en is mogelijk in strijd met de wet.

Naar aanleiding van deze gang van zaken heeft de Raad voor de rechtspraak besloten een onderzoek in te stellen om te achterhalen of een dergelijke werkwijze vaker voorkomt.

De NVvR vindt het belangrijk dat de leden meewerken aan dit onderzoek. Het is ook in het belang van de leden dat de rechterlijke organisatie hierover snel helderheid krijgt, omdat niet valt uit te sluiten dat de werkwijze wellicht is ingegeven door budgettaire overwegingen.

Wij roepen daarom onze leden op om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Mocht hierbij schroom zijn, neem dan contact op met onze collega Christina Heerink (beleidsadviseur vakbond NVvR), zodat wij hierbij (vertrouwelijk) ondersteuning kunnen bieden.

Scroll naar boven