Oproep: doe mee aan het onderzoek van de Visitatiecommissie

15 maart 2018

In 2018 vindt er weer een visitatie van de gerechten plaats. Elke 4 jaar wordt er binnen de Rechtspraak een visitatie gehouden om de zorg voor kwaliteit te evalueren. Het doel van de visitatie is het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de Rechtspraak. De uitkomst vormt een verantwoording naar de samenleving.

De NVvR roept al haar leden op om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek start met een enquête onder alle medewerkers binnen de gerechten. Die enquête vindt plaats in maart. In mei ontvangen de gerechtsbesturen een lijst met vragen, aan de hand waarvan de gerechtsbesturen een zelfevaluatie houden. Het bezoek aan de gerechten vindt plaats in het najaar van 2018. De commissie zal naar verwachting medio februari 2019 haar rapport met aanbevelingen uitbrengen.

Scroll naar boven