??Oproep aan informateur Zalm

13 juli 2017

Evenals veel andere organisaties heeft de NVvR in een brief haar zorgen geuit richting formateur Zalm en de aan de formatietafel gezeten politieke partijen over de rechtsstaat. Internationaal gezien staat Nederland bekend als een stevige rechtsstaat, met een robuuste rechterlijke macht. Daarom is het essentieel dat de rechtspraak ook in de toekomst is toegerust op haar taak in de samenleving, ten bate van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en alle andere rechtzoekenden.

Investeren

De NVvR spreekt namens de rechters en officieren van justitie, die dagelijks zorgdragen voor de rechtvaardigheid en veiligheid in ons land, over tal van ontwikkelingen die de kwaliteit van de rechtsstaat onder druk zetten. Investeren in de rechtsstaat en rust in de rechterlijke organisatie zijn daarvoor noodzakelijk, evenals waarborgen dat de toegankelijkheid van de rechtspraak niet verder onder druk komt te staan en dat de werkdruk van rechters en officieren niet verder stijgt.

Scroll naar boven