Opnemen levensloopverlof nog mogelijk tot 1 november 2021

15 april 2021

De levensloopregeling is alweer bijna 10 jaar geleden afschaft. Bij de afschaffing hiervan, op 1 januari 2012, is een overgangstermijn van 10 jaar afgesproken die afloopt op 31 december 2021. Het daadwerkelijke einde is echter vervroegd naar 1 november 2021. Leden die in 2021 langdurig verlof hadden willen opnemen, hebben de NVvR daarom gevraagd of er mogelijkheden zijn dit voorgenomen verlof uit te stellen naar een later tijdstip. De mogelijkheden en omstandigheden om dit jaar nog van het levensloopverlof gebruik te maken, zijn immers door de coronacrisis beperkter en minder aantrekkelijk geworden, dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

Het definitieve einde van de levensloopregeling was voor degenen die onder het overgangsrecht vallen voorzien op 31 december 2021. In de wet Overige Fiscale Maatregelen 2021 van eind 2020 is het daadwerkelijke einde van de levensloopregeling vervroegd naar 1 november 2021. Het (tegoed aan) levensloopverlof moet vóór 1 november 2021 zijn benut. Door deze vervroeging wordt voorkomen dat voor de berekening van de over het jaar 2022 verschuldigde belasting in box 3 de facto wordt uitgegaan van de waarde van de levensloopaanspraak vóór loonheffing. Inhoudelijk is het overgangsrecht verder niet gewijzigd.

Mogelijkheden om levensloopverlof uit te stellen tot na 31 oktober 2021 zijn niet voorhanden. Onze verwachting is dat dit ook niet meer zal veranderen. Over deze aangelegenheid zijn Kamervragen gesteld, die onlangs zijn beantwoord door de staatssecretaris van Financiën. Enige ruimte voor een minder strikte uitleg van het toepasselijke belastingrecht wordt daarin niet geboden.

Ook het “aanspreekpunt pensioenen” heeft een bericht uitgebracht over de toepassing van het overgangsrecht. Hierin wordt wel een suggestie gedaan over de manier waarop het levensloopverlof na 1 november 2021 nog kan worden opgenomen. Namelijk door het levensloopverloftegoed vóór of op 1 november 2021 te laten uitbetalen en onbetaald verlof te nemen in bijvoorbeeld november en december 2021.

Naast deze suggestie bestaat voor degene die nog over levensloopverlof beschikt natuurlijk altijd de mogelijkheid dit verlof zoveel mogelijk vóór 1 november a.s. op te nemen en het reguliere verlof, voor zover dat niet in 2021 moet worden opgemaakt, door te schuiven naar 2022.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven