Oplossing uitvoering piketregeling nabij

7 oktober 2021

De uitvoering van de piketregeling heeft de afgelopen tijd veel vragen opgeroepen. De onduidelijkheid heeft betrekking op de declaratiewijze van de urenvergoeding. In het door de NVvR in 2019 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord (2018-2020) is afgesproken dat een toeslag wordt verleend over daadwerkelijk gewerkte uren tijdens een piketdienst, naast de al eerder geregelde vaste vergoeding voor bereikbaarheid. Een oplossing lijkt nabij.

Voor de uitvoering van de afspraak over piketvergoedingen is door uitvoeringsinstantie P-Direkt een handleiding opgesteld. Het declareren van de urenvergoeding geeft echter onduidelijkheid over de eis dat er tijdens piket tenminste 30 minuten moet zijn gewerkt, terwijl de begin- eindtijd van gewerkte uren moet worden ingevuld op 0, 15, 30 of 45 minuten. Begin- en eindtijd moeten hierbij worden ingevuld.

Over deze onduidelijkheid, die vooral is terug te voeren op de wijze waarop de gemaakte afspraak moet worden toegepast, heeft de NVvR de afgelopen maanden intensief overlegd met de werkgever en met uitvoeringsinstantie P-Direkt. Een oplossing ligt in het verschiet, waarover binnenkort meer informatie. Momenteel onderzoekt P-Direkt hoe de systemen aan een wijziging van de declaratieprocedure kunnen worden aangepast.

Vindt u het huidige declaratiesysteem lastig hanteerbaar? Dan is het mogelijk uw declaraties aan te houden totdat de nieuwe declaratiewijze duidelijk is. Het indienen van declaraties is dus ook op een later tijdstip mogelijk. Deze worden dan alsnog met terugwerkende kracht gehonoreerd.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven