Open uitnodiging voor nieuwe cao-klankbordgroep

5 juli 2019

De NVvR is zowel beroepsvereniging als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht. Voor deze bijzondere beroepsgroep onderhandelt de NVvR, die circa 70% van alle leden van de rechterlijke macht vertegenwoordigt, daarom met de minister voor Rechtsbescherming voor het sluiten van nieuwe cao’s. Een cao-team, bestaande uit NVvR-leden uit alle gelederen van de rechterlijke macht, schuift namens de werknemers met de werkgever om tafel. Voor de komende cao-periode is de NVvR op zoek naar een brede klankbordgroep, voor snelle terugkoppelingen, extra informatievoorziening en voor het breder polsen van de achterban bij vraagpunten.

Paul Rouwen, rechter en cao-voorman voor de NVvR, ziet dit als een waardevolle toevoeging: “Als ik de laatste twee weken de berichten over deze nieuwe cao volg en met mensen in gesprek ga, dan ervaar ik een enorme opleving van betrokkenheid. De een is enthousiaster dan de ander over het resultaat, maar de meeste mensen hebben in ieder geval goede adviezen en tips voor de onderhandelaars. Ik zou willen dat mensen deze ideeën vanaf nu vooraf of tijdens de onderhandelingen kunnen inbrengen in plaats van nadien. Dat ze kunnen méédenken en wij hun betrokkenheid veel beter kunnen benutten. Niemand heeft wat aan wijsheid achteraf. Laten we dat dus vooraf gaan gebruiken.”

Om die reden zet de NVvR nu een klankbordgroep op en roept zij leden op zich hiervoor aan te melden via Janine Woudstra.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven