Onrust in rechtbank Noord-Nederland

30 oktober 2019

Deze week is bekend gemaakt dat Maria van de Schepop aftreedt als president van de rechtbank Noord-Nederland. Zij schrijft in een verklaring dat ze hiermee verantwoordelijkheid neemt voor de onrust die de afgelopen periode is ontstaan. De NVvR heeft deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en gesproken met lokale leden, de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad en met Maria van de Schepop zelf. Hierover heeft de NVvR begin deze week ook de collega’s in Noord-Nederland bericht.

Een goed werkklimaat is cruciaal voor het verantwoordelijke
werk dat magistraten in hun organisaties verrichten voor de samenleving. Binnen
de rechtspraak is een vruchtbaar werkklimaat niet vanzelfsprekend, zeker als er
door een grote werkbelasting en een tekort aan collega’s extra druk ontstaat.
De Visitatiecommissie Gerechten wees hier ook op in het rapport dat zij eerder
dit jaar publiceerde. De NVvR presenteert binnenkort haar reactie op de
aanbevelingen van de Visitatiecommissie waarin werkdruk, een gezond en veilig
werkklimaat, onderling vertrouwen tussen bestuurders en werkvloer en het
gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk effectieve
rechtspraak belangrijke elementen zijn.

Voor de NVvR is het duidelijk dat de ondernemingsraad van de
rechtbank Noord-Nederland het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die zich
over dit onderwerp wil uiten. Wel wil de NVvR – als collectief van rechters,
raadsheren en officieren van justitie – graag de vinger aan de pols houden. Wie
de NVvR een bericht wil sturen, kan dat het best doen via onze lokale
ledenraad-afgevaardigde Sytse Kooistra (S.Kooistra@rechtspraak.nl) of het
verenigingsbureau (info@nvvr.org).

Scroll naar boven