Onderzoek naar Regeling onkostenvergoeding RM

3 september 2021

Het departement is een onderzoek gestart naar de Regeling onkostenvergoeding RM. De NVvR vreest voor een onbetrouwbaar resultaat van dit onderzoek, nu de situatie rondom de uitbraak van COVID-19 nog niet is genormaliseerd en dit mogelijk een onjuist beeld geeft, met name voor wat de representatiekosten betreft.

Bij circulaire van 14 juli 2021 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een uiteenzetting gegeven over aanleiding en achtergronden van dit onderzoek en toegelicht hoe het onderzoek zal worden ingericht en uitgevoerd. Geselecteerden voor een steekproef hebben hier reeds rechtstreeks bericht over ontvangen.

Wat de timing van het onderzoek betreft, is de te onderzoeken periode vastgesteld vanaf september t/m november 2021, onder het voorbehoud dat de situatie rond de Coronapandemie zodanig zal zijn genormaliseerd dat feitelijk ook weer sprake kan zijn van representatie. Inmiddels is dit onderzoek toch van start gegaan.

Zie hier de brief die de NVvR naar de minister heeft gestuurd.

Uiteraard houden wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Scroll naar boven