Onderzoek loonverschillen Rechterlijke Macht

9 december 2021

Binnenkort start een onderzoek naar de vraag of sprake is van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de inschaling van rechters en officieren van justitie in opleiding. Dit is in september 2020 afgesproken in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM).

Het onderzoek wordt vormgegeven door een ambtelijke werkgroep waaraan vertegenwoordiging deelneemt vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak, het OM en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Onlangs heeft het ministerie in overeenstemming met de werkgroep opdracht verstrekt aan Erasmus Q-Intelligence voor het uitvoeren van het onderzoek. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde data uit de personeelsadministratie van rechters en officieren van justitie op het moment dat zij met de opleiding zijn gestart en het moment van voltooiing sinds 2015. Een enquĂȘte onder de betreffende groep kan deel uitmaken van het onderzoek, Erasmus Q-Intelligence zal de werkgroep hierover adviseren.

Het onderzoek gaat zo spoedig mogelijk van start en zal naar verwachting drie a vier maanden duren. Op basis van de onderzoeksresultaten zal in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) worden besproken welke stappen mogelijk nodig zijn ten aanzien van het inschalingsbeleid.

Scroll naar boven