Onderhandelaarsakkoord rechterlijke macht

10 november 2020

Op 5 november jl. heeft het onderhandelaarsteam van de NVvR een onderhandelaarsakkoord bereikt met de minister. Het betreft een korte, beleidsarme cao, die loopt van juli 2020 tot en met december 2020. De inhoud daarvan is geheel in lijn met de inhoud van de cao Rijk over dezelfde periode. In het akkoord is onder andere een kleine loonsverhoging en een thuiswerkvergoeding afgesproken.

Het volledige akkoord treft u hier aan. Kort samengevat krijgen rechterlijk ambtenaren een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige uitkering van €225 (o.b.v. 36-urige werkweek). Daarnaast is er ook een afspraak gemaakt voor een thuiswerkvergoeding van maximaal €363,- netto. Inhoudelijk is het aanvullend geboorteverlof uitgebreid en zijn er diverse afspraken gemaakt om het vervoer duurzamer te maken, waaronder het recht op € 500 voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer (1x per drie kalenderjaren). Eerdere voornemens om te spreken over over bijvoorbeeld de uitbreiding van de piketvergoeding zijn, vanwege het beleidsarme karakter van deze cao, doorgeschoven naar de volgende cao.

Besluitvorming op 18 november in ledenraad

De tekst van het onderhandelaarsakkoord is momenteel, met een positieve aanbeveling vanuit het bestuur, voorgelegd aan de ledenraad van de NVvR. Ook de cao-klankbordgroep en de Commissie rechtspositie van de NVvR zijn om een reactie gevraagd. Op woensdag 18 november aanstaande beslist de ledenraad. Snelheid is geboden om op zo kort mogelijke termijn tot uitbetaling te komen.

Als de cao wordt geaccordeerd, volgt een circulaire vanuit het departement waarin zo concreet mogelijk zal worden aangegeven wanneer de diverse voorzieningen beschikbaar komen. In die circulaire zal ook worden toegelicht hoe de pensioengevendheid over 2020 van de salarismaatregelen zal worden geborgd.

Als de ledenraad zich positief over het onderhandelaarsakkoord uitspreekt, is de cao voor de rechterlijke macht met een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2020 een feit.

Mocht u willen reageren op het onderhandelaarsakkoord dan kan dat. Stuur hiervoor een e-mail vóór 18 november aan het verenigingsbureau, via Janine Woudstra. Uw reactie zal vervolgens worden gedeeld met de afgevaardigden in de Ledenraad.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven