Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao rechterlijke macht

15 januari 2018

Het cao-team van de NVvR heeft afgelopen donderdag 11 januari een onderhandelaarsakkoord gesloten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rechterlijke Macht. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 worden de salarissen met 1,4% verhoogd.

De ledenraad van de NVvR beslist op 29 januari of het onderhandelaarsakkoord kan worden ondertekend en omgezet in een nieuwe cao. Deze cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en kent, net zoals de vorig jaar afgesloten Cao Rijk, slechts één afspraak: met ingang van 1 januari 2017 worden de salarisbedragen met 1,4% verhoogd. 
 

2018 en verder

De NVvR blijft nu in gesprek met de minister om de benodigde stappen te zetten voor een nieuwe arbeidsovereenkomst voor 2018 en de volgende jaren. Met het oog op de toekomst is in een preambule bij deze “tussen-cao” de intentie verwoord dat partijen met elkaar in overleg blijven om te komen tot het opstellen van een gezamenlijke kwaliteitsagenda en het uitwerken van de onderwerpen daarvan. Eveneens komen partijen te praten over een serieuze loonontwikkeling in de sector. De NVvR zal in deze gesprekken de loonontwikkeling van de afgelopen jaren, alsmede de gevolgen daarvan voor de toekomst aan de orde stellen. 

De tekst van het akkoord en de daarbij behorende salaristabellen treft u hierbij aan.

Salaristabellen Rechterlijke Macht per 1 januari 2017

Salaristabel rio/oio na verwerking CAO RM 2017

 

Scroll naar boven