Onderhandelaarsakkoord cao Rijk, NVvR start binnenkort RM-onderhandelingen

24 juni 2022

Op 22 juni jl. hebben vakbonden en werkgever Rijk een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao, die loopt van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. De NVvR onderhandelt binnenkort over een arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector RM. Voor deze cao nodigen we opnieuw leden uit mee te doen aan de klankbordgroep, waaraan het cao-team van de NVvR vragen en/of dilemma’s kan voorleggen. Dit kost u weinig tijd, maar is van grote waarde.

Het cao-team bestaat uit leden van de NVvR, aangevuld met collega’s van het verenigingsbureau. Om ervoor te zorgen dat signalen van de achterban voor en tijdens de onderhandelingen goed bij het team doorkomen, heeft de NVvR een klankbordgroep ingericht. Daar bespreken we de laatste ontwikkelingen en worden mogelijke dilemma’s en vragen voorgelegd. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep, meldt u zich dan aan bij Janine Woudstra.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord Cao Rijk 2022-2024.

Scroll naar boven