Onderhandelaarsakkoord bereikt voor politiesector

10 juni 2021

In de politiesector is onlangs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. In het onderhandelaarsakkoord, dat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, zijn onder andere afspraken gemaakt over salaris, vitaliteit en loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit. De vakorganisaties leggen het onderhandelaarsakkoord in de komende weken voor aan hun leden. Hoe verder met de cao RM?

Per 1 juli 2021 wordt het salaris van politieambtenaren verhoogd met 1,3 procent. Daarnaast ontvangen collega’s een eenmalige uitkering van 700 euro bruto en 50 euro netto. Deze eenmalige uitkering is bedoeld als waardering voor de inzet van medewerkers, als compensatie voor het ontbreken van een thuiswerkvergoeding en als overbrugging van de periode tussen 1 januari 2021 en de verhoging van de salarissen op 1 juli 2021. Afgezien van de loonparagraaf is deze cao zeer specifiek voor de politiesector (lees hier verder: Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao | politie.nl). Desondanks heeft de NVvR er met belangstelling kennis van genomen en zal zij deze informatie betrekken bij de voorbereidingen op de eigen cao-onderhandelingen.

De NVvR is zowel beroepsvereniging als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht. Voor deze bijzondere beroepsgroep onderhandelt de NVvR daarom met de minister voor Rechtsbescherming voor het sluiten van nieuwe cao’s. Een cao-team, bestaande uit NVvR-leden uit alle geledingen van de rechterlijke macht, neemt namens de werknemers met de werkgever deel aan de onderhandelingen.

Bent u geïnteresseerd om mee te denken in de cao-klankbordgroep?

Aanmelden in mogelijk via het verenigingsbureau: Janine Woudstra.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven