NVvR zoekt leden voor WeCo en CRP

14 december 2023

Als vereniging kan de NVvR niet zonder de actieve samenwerking met de leden. De Commissie Rechtspositie (CRP) en de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) spelen een sleutelrol in de kerntaken van de vereniging en de belangenbehartiging van de leden. Binnen deze commissies worden beleidsonderwerpen voorbereid en bespiegeld. Voor beide commissies zoekt de NVvR dringend en permanent naar leden die hieraan willen bijdragen.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) adviseert gevraagd (en soms ongevraagd) over wetsvoorstellen. Insteek daarbij is met name het inschatten van de gevolgen van bepaalde voorstellen voor de rechtspraktijk in relatie tot rechtsstatelijke waarden en (inter)nationale wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar adviseerde de WeCo onder andere over de spreidingswet asiel, de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht, de wet politieke partijen en de modernisering van het wetboek van strafvordering. De commissie zoekt nieuwe leden die bereid zijn regelmatig (ca. een keer per maand) deel te nemen aan de vergaderingen (dat kan via TEAMS). Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met onze beleidscollega Miek Smilde.

Naast beroepsvereniging is de NVvR de enige vakbond voor leden van de rechterlijke macht. Deze vakbondstaak uit zich enerzijds in het bewaken van de collectieve belangen, zoals de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van onze magistraten. Anderzijds in het behartigen van de individuele belangen van onze leden. Zo ondersteunt de NVvR leden tientallen malen per jaar bij arbeidsconflicten in een bemiddelende, adviserende of juridische rol. De Commissie Rechtspositie (CRP) vormt het hart van onze vakbondsactiviteiten. De CRP adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht. Ook voor de CRP is de NVvR op zoek naar nieuwe leden. De vergaderingen vinden online circa tien keer per jaar plaats (via TEAMS). Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met onze beleidscollega Paul Passchier.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven