NVvR-webinar over ongelijke beloning: loonkloof nog steeds groot en hardnekkig

13 mei 2022

Gelijke beloning van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, lijkt een inmiddels verworven recht. De dagelijkse praktijk wijst uit dat veel vrouwen in gelijke functies echter dikwijls nog steeds minder verdienen dan mannen. Op 12 mei organiseerde de NVvR hierover het webinar “(On)gelijke beloning, een (on)recht”, waarbij auteur en FD-columnist Sophie van Gool feiten en fabels ontrafelde over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De NVvR organiseerde dit webinar in aanloop naar de bespreking van de resultaten van het loonverschillenonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd voor de rechterlijke macht.

Sinds 1957 bestaat binnen Europa het recht op gelijke beloning, in Nederland bestaat dit pas sinds 1975. De loonkloof blijk nog steeds groot en hardnekkig. Op jaarbasis verdienen vrouwen in Nederland echter gemiddeld nog steeds 36% minder dan mannen. Vrouwen die in exact gelijke functies werkzaam zijn, krijgen vaak 6% minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Dit betekent niet alleen minder salaris, maar ook minder pensioenopbouw en een grotere afhankelijkheid. Of dit ook geldt voor de rechterlijke macht, kon Van Gool niet beamen. De NVvR heeft hiervan enige tijd geleden werk gemaakt, nadat enkele leden hiervan melding maakten. Het onderzoek dat hiernaar wordt gedaan, is wat de NVvR betreft een eerste stap.

Oplossingen

Volgens Van Gool zijn er oplossingen om het patroon van ongelijke beloning te doorbreken. Transparantie over beloningen, investeren in onderhandelingen en actie voeren voor dit onderwerp gaat helpen.

Er is daarnaast meer licht aan het einde van de tunnel. Een wetsvoorstel en een Europese richtlijn zijn op komst voor meer beloningstransparantie met een rapportageplicht over beloningen voor organisaties met meer dan 250 werknemers. Daarbij verschuift de bewijslast van inkomensongelijkheid van de werknemer naar de werkgever. Werknemers krijgen het recht op compensatie als er sprake is van verschillen. Werkgevers mogen bij sollicitanten niet langer vragen naar het laatstverdiende salaris. Volgens Van Gool gaan vakbonden met deze ontwikkelingen een heropleving tegemoet. Zij kunnen immers druk uitoefenen bij de verkleining van de loonkloof. Ook de NVvR zal haar vakbondstaken hierin serieus nemen.

Binnen de Europese Unie is het op woensdag 10 november a.s. “Equal Pay Day”. Hét moment voor alle werknemers om van zich te laten horen. Sophie van Gool roept op tot actie en staat open voor suggesties. Voor contact:www.sophievangool.com.

Scroll naar boven