NVvR-voorzitter Marc Fierstra in NRC: vier de rechtsgang

11 oktober 2021

Op 7 oktober publiceerden universitair docenten Roland Bertens en Menno Mostert een artikel in NRC Handelsblad over de beperking van rechterlijke bemoeienis met zorgkeuzes. Dit naar aanleiding van een vonnis, waarin een 12-jarige jongen die zelf het coronavaccin wilde in het gelijk werd gesteld. Hij maakte hiervoor zelf de gang naar de rechter. NVvR-voorzitter Marc Fierstra gaf hierop een reactie, die op 9 oktober in NRC Handelsblad is gepubliceerd.

Lees hieronder de reactie van Marc Fierstra:

Vier de rechtsgang

In het artikel Beperk invloed van de rechter op keuzes in de zorg (7/10) betogen Roland Bertens en Menno Mostert dat zaken die onder „de medisch-professionele autonomie horen te vallen, nu snel onderwerp worden van een gerechtelijke procedure”. Als voorzitter van de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie wil ik de wellicht gewekte indruk wegnemen dat de rechter zich op eigen initiatief bemoeit met het beïnvloeden van medisch beleid. Een rechter moet uitspraak doen als een zaak wordt aangespannen, zoals in het geval waar Bertens en Mostert op aanslaan (en dat in essentie een verschil van mening betreft tussen ouders die samen het gezag over een minderjarige uitoefenen).

Het is ook waar dat we een toename bespeuren waarin bestuursbesluiten via de rechter worden geschraagd of ontmanteld, maar deze “I see you in court”-beweging is niet nieuw of uniek voor Nederland. We leven in een rechtsstaat – gelukkig, voeg ik daaraan toe – en dat betekent dat iedereen zich soms voor de rechter moet verantwoorden. Ook de overheid en ja, soms ook de medisch professional. De rechter betracht bij die medische professionals overigens grote zorgvuldigheid en laat ruimte aan verantwoord medisch handelen.

Het is niettemin goed dat Bertens en Mostert het bewustzijn hierover opnieuw aanwakkeren. Maar laten we niet vergeten te vieren dat de gang naar de rechter voor iedereen mogelijk is. Dat is waardevol voor onze samenleving.

Marc Fierstra

voorzitter NVvR

Klik hier voor de publicatie in NRC Handelsblad van 9 oktober 2021

(vierde artikel in deze link)

Scroll naar boven